Bytepay chính thức trở thành đối tác đồng hành
cùng sự kiện “Việt Nam Start Up 4.0”

Bytepay vinh dự là Đối tác chính thức, đồng hành cùng Hội thảo Quốc tế VietNam Start Up 4.0 2022 và các doanh nghiệp trên thị trường Công nghệ. 

Sau 07 năm thành công với các sự kiện khởi nghiệp & hỗ trợ doanh nghiệp, sự kiện VietNam Start Up 4.0 (Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam) luôn mang đến một sức hút lớn với cộng đồng khởi nghiệp & doanh nhân sáng tạo.

Bytepay vinh dự là Đối tác chính thức, đồng hành cùng Hội thảo Quốc tế VietNam Start Up 

Tiếp nối thành công của VietNam Start Up 4.0 năm 2017 và 2019, VietNam Start Up 4.0 năm 2022 sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối - chia sẻ tri thức - tạo dựng giá trị, đặc biệt là tìm kiếm lời giải vượt các khó khăn, vững vàng vươn biển lớn sau đại dịch.

Bytepay - nền tảng thương mại điện tử thuộc hệ sinh thái công nghệ toàn diện của Sailfish Group - vinh dự là Đối tác chính thức, đồng hành cùng Hội thảo Quốc tế VietNam Start Up 4.0 2022 và các doanh nghiệp trên thị trường Công nghệ.