BYTESOFT VIỆT NAM
22/8/2021
TIN TỨC
Trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế phẳng 4.0, Bytesoft Việt Nam thành lập với tham vọng mãnh liệt trong việc “Xây dựng giải pháp IT cho các doanh nghiệp”. Bytesoft tự hào là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới đặc biệt là Blockchain, phát triển hàng trăm sản phẩm phần mềm với chất lượng và hiệu quả cao và tối ưu nhất.
SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC BVOTE

Hệ thống bình chọn, đánh giá tín nhiệm đa ngành, đa lĩnh vực, đa tổ chức. Được xây dựng trên nền tảng Blockchain, hệ thống giúp cá nhân & tổ chức khởi tạo các sự kiện bình chọn, đánh giá một cách minh bạch và toàn vẹn kết quả.

Cuộc thi làm nên tên tuổi BVote
BVote - Giải pháp họp đại hội cổ đông trực tuyến hàng đầu của các doanh nghiệp
Ngoài ra, Bytesoft Việt Nam còn có một số sản phẩm chiến lược như:

Jobbooking: Là sàn giao dịch kết nối cộng đồng nhằm cung cấp dịch vụ liên kết việc làm với mục tiêu quy mô toàn thế giới
Nhà quay thông minh được thiết kế với chức năng quay 360 độ. Đây là một trong những sản phẩm kiến trúc ấn tượng, độc đáo được điều khiển bởi hệ thống phần mềm Smarthome