CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 20221. Thời gian: 09 giờ 00 thứ Năm, ngày 05/05/2022.2. Hình thức/ Địa điểm tổ chức: Đại hội trực tuyến kết hợp với trực tiếp.- Họp trực tiếp: Tầng 9 Tòa nhà SunSquare, 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Họp trực tuyến: Truy cập website Sfh.bvote.vn/
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
23/5/2022
TIN TỨC