Người sailfish

4 cách sống xịn trong năm 2023

Người Sailfish

[The face of Sailfish Investment ] Anh Lê Văn Toản - Trưởng phòng NVDN 3

Người Sailfish

 [The face of Sailfish Investment ] Chị Sen Phạm - Trưởng phòng NVDN 1

Người Sailfish

[The face of Sailfish Investment ] Chị Dương Thị Ngần - Trưởng phòng NVDN 2

Người Sailfish

Thế nào là một chuyên viên tài chính kiểu mẫu?

Người Sailfish

 Vui Tết Đoàn Viên - Sum vầy ấm áp

Người Sailfish

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người Sailfish

Cùng nhìn lại chặng hành trình "Sailfish - Together we go further"

Kinh doanh

.

.

.

.

.

.

Kick-off chuỗi dự án bùng nổ của Sailfish Investment

Người Sailfish

Khởi động dự án đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng phân khu villa homestay…

Người Sailfish

Học hỏi, không ngại thay đổi và tiên phong
dẫn đầu

Người Sailfish

MASTER FISH – sân chơi lớn nhất năm dành riêng cho Sales và Telesales nhà Sailfish

Người Sailfish

Tiền vẫn luôn vận hành trong khi bạn làm điều mình thích

Người Sailfish

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khởi đầu một ngày của chuyên viên tài chính, bắt đầu từ "0"

Người Sailfish

Đào tạo

.

.

.

[WORKSHOP] Blockchain căn bản

Người Sailfish

Những điều thú vị khi làm việc tại Sailfish

Người Sailfish

Đào tạo hội nhập - Hòa nhập chứ không hòa tan

Người Sailfish

.

.

.

.

.

.

Tại sao Sailfisher yêu thích các hoạt động đào tạo nội bộ?

Người Sailfish

.

.

.

Người Sailfish

Nội lực vững vàng, sẵn sàng phát triển

The power of listening - Tầm quan trọng của việc lắng nghe

Người Sailfish

Career talk cùng Sailfish Group

Người Sailfish

.

.

.

Heading 3

Cùng nhìn lại chặng hành trình "Sailfish - Together we go further"

Về chúng tôi

Hệ sinh thái

Con người 

Tin tức

Liên hệ

Tuyển dụng

Khởi động dự án đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng phân khu villa homestay...

Heading 3

 Vui Tết Đoàn Viên - Sum vầy ấm áp

Heading 3

Khởi đầu một ngày của chuyên viên tài chính, bắt đầu từ "0"

Heading 3

Kick-off chuỗi dự án bùng nổ của Sailfish Investment

Heading 3

Tiền vẫn luôn vận hành trong khi bạn làm điều mình thích

Heading 3

Khởi động dự án đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng phân khu villa homestay…

Heading 3

Học hỏi, không ngại thay đổi và tiên phong dẫn đầu

Heading 3

Khởi đầu một ngày của chuyên viên tài chính, bắt đầu từ "0"

Heading 3

Tại sao Sailfisher yêu thích các hoạt động đào tạo nội bộ?

Heading 3

[WORKSHOP] Blockchain căn bản

Heading 3

Tại sao Sailfisher yêu thích các hoạt động đào tạo nội bộ?

Heading 3

Career talk cùng Sailfish Group