REAVOL - NỀN TẢNG NỘI DUNG SỐ
22/8/2021
TIN TỨC
Với 50,000 người dùng trong vòng 1 năm, ReaVol mang đến phương thức tiếp thu tri thức mới trong thời đại 4.0. Đọc bất cứ lúc nào, tiếp thu nhiều kiến thức mới theo cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đó là sứ mệnh mà ReaVol hướng tới. Hiện tại, ReaVol sở hữu ~500 cuốn sách trong 1 ứng dụng và đạt 4,7 sao trên App Store
REAVOL - TIẾP CẬN TRI THỨC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI
SỐ ĐẦU SÁCH DỰ KIẾN