Sailfish Group tổ chức thành công
Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

Chiều ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 với sự góp mặt của gần 100 cổ đông trực tiếp và hàng trăm cổ đông từ xa thông qua phần mềm Họp Đại hội cổ đông trực tuyến Bvote.

Chào sân giữa thời điểm công nghệ đang tạo ra sự bùng nổ mạnh mẽ trong bối cảnh đại dịch, Sailfish Group tạo ra hệ sinh thái sản phẩm công nghệ mới đầy ấn tượng. Trải qua gần 2 năm vận hành và phát triển, Sailfish Group sở hữu một hệ sinh thái với những công ty hoạt động nổi trội trong thị trường Fintech, IoT và Blockchain.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Sailfish Group đã trình ĐHCĐ và thông qua các nội dung quan trọng bao gồm: Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và BKS năm 2022, 2023; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

Cũng tại Đại hội, Đại diện các Công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn đã điểm lại những nét chính về các thành tựu tiêu biểu năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Hơn 50 cuộc thi, sự kiện lớn và hơn 100 đại hội cổ đông trực tuyến là thành tích tuyệt vời mà Công ty Cổ phần Bvote đạt được trong năm 2022.

The Prana Việt Nam - quần thể lưu trú, nghỉ dưỡng, ứng dụng công nghệ Nhà quay 360 độ đầu tiên tại Việt Nam ra mắt thành công ấn tượng với sự chia sẻ từ Anh Nguyễn Quốc Bảo - Tổng giám đốc dự án.

Ông Đoàn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT Sailfish Group cũng chia sẻ: “Sailfish Group nhận định năm 2023, 2024, 2025 là những năm nền kinh tế rơi vào suy thoái và khủng hoảng, nền kinh tế chung rất khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Sailfish Group đã nhận định và chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nguồn lực về tài chính cũng như về con người từ rất sớm để tiến hành M&A rất nhiều doanh nghiệp khác trong thời gian này.”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Sailfish Group được tổ chức với sự tham gia của các Cổ đông đại diện cho 31.094.872 cổ phần tương ứng với 31.094.872 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, đã thông qua các phiên trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình từ Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

Qua gần 2 giờ đồng hồ làm việc đầy trách nhiệm, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sailfish đã được thông qua. Cảm ơn Quý Cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Sailfish Group.

Cùng chúng tôi điểm lại những hình ảnh đặc biệt của Đại hội nhé!