Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 thứ Năm, ngày 05 tháng 05 năm 2022.

2. Hình thức/ Địa điểm tổ chức:
Đại hội trực tuyến kết hợp với trực tiếp.

- Họp trực tiếp: Tầng 9 Tòa nhà SunSquare, 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Họp trực tuyến: Truy cập website Sfh.bvote.vn

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tập đoàn Sailfish theo danh sách cổ đông chốt quyền vào 15h00 ngày 02/04/2022.

4. Chương trình và tài liệu họp: Thư mời họp sẽ được chuyển phát theo địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Quý cổ đông vui lòng truy cập đường dẫn trong thư mời để đọc tài liệu và chương trình buổi họp.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng hoàn thiện Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm thông báo này) và gửi theo đường bưu chính hoặc gửi bản scan về cho Công ty theo địa chỉ:

- Địa chỉ nhận theo đường bưu chính: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish - Tầng 9 Tòa nhà SunSquare, 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận bản scan: contact@sailfish.vn

Quý cổ đông cần thêm thông tin hỗ trợ về Đại hội, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 088 960 4668 (Ông Nguyễn Thành Luân).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

 ĐOÀN ĐỨC MẠNH

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
28/4/2022
TIN TỨC